برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسینی
نام مسئول
جلال بهشتی
نام مداح
حجت مرصادی
نام همیار بهداشت
فرانك اعوانی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
ميدان امام حسين(ع) بلوارحميديا اداره كل راه آهن يزد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسینی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : ميدان امام حسين(ع) بلوارحميديا اداره كل راه آهن يزد
تاریخ شروع : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۴ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:30
زمان پایان : 9:30