برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسینعلیه السلام
نام مسئول
سید مصطفی میرزابابائی
نام مداح
علی اکبر باخدا
نام همیار بهداشت
حسین ذاکر
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
خیابان مهدی - کوچه فتح
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49402
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسینعلیه السلام
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : خیابان مهدی - کوچه فتح
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 21:0