برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسن مجتبی
نام مسئول
سید هاشم حسینی
نام مداح
سید هاشم حسینی
نام همیار بهداشت
سید هاشم حسینی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
طلاب علامه 21
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209011933
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسن مجتبی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : طلاب علامه 21
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:20
زمان پایان : 23:20