برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسن مجتبی (ع)
نام مسئول
محمدحسین خان احمدی
نام مداح
محمد عرب ژاد
نام همیار بهداشت
محسن خان احمدی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
خیابان امیرکبیر(اراک) روبروی پل آهنچی جنب هتل اردهال مسجد بیات
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسن مجتبی (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : خیابان امیرکبیر(اراک) روبروی پل آهنچی جنب هتل اردهال مسجد بیات
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر26 1399
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 21:0