برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسن مجتبی (ع)
نام مسئول
سیدحسن موسوی
نام مداح
حسن فتاحی
نام همیار بهداشت
رضا میرزائی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
شیخ اباد 20متری معصومیه ک8 حسینیه امام حسن مجتبی(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-49050
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسن مجتبی (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : شیخ اباد 20متری معصومیه ک8 حسینیه امام حسن مجتبی(ع)
تاریخ شروع : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0