برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسن مجتبی (ع)
نام مسئول
محمدتقی چوپانی مقدم
نام مداح
جواد صادقی
نام همیار بهداشت
محمدتقی چوپانی مقدم
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
خ انقلاب ک25 مسجد لکها
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47395
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسن مجتبی (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : خ انقلاب ک25 مسجد لکها
تاریخ شروع : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 21:30