برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسن مجتبی (ع)
نام مسئول
حمدالله سالاری سردری
نام مداح
حمدالله سالاری سردری
نام همیار بهداشت
فهیمه سالاری سردری
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
شیر سوم جنوبی کوچه شهید اورنگی ۲۰
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1/596
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسن مجتبی (ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : شیر سوم جنوبی کوچه شهید اورنگی ۲۰
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:8
زمان پایان : 23:10