برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسن مجتبی روستای وزیریه
نام مسئول
محمد حیدری
نام مداح
محمود یوسفیان قرجه
نام همیار بهداشت
مهدی حاجی بگلو
استان
خراسان رضوی
شهرستان
فيروزه ـ تخت جلگه
آدرس
شهرستان فیروزه روستای وزیریه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-9331-43585
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسن مجتبی روستای وزیریه
استان : خراسان رضوی
شهرستان : فيروزه ـ تخت جلگه
آدرس : شهرستان فیروزه روستای وزیریه
تاریخ شروع : شهریور ۰۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0