برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسن مجتبی خیابان یثربی
نام مسئول
محمود بابارضائی
نام مداح
ابوالفضل هاشمی
نام همیار بهداشت
عباس نوروزی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان آیت اله یثربی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100050
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسن مجتبی خیابان یثربی
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان آیت اله یثربی
تاریخ شروع : مهر ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:0