برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام حسن عسکری(ع)
نام مسئول
علی دهقان
نام مداح
علی دهقان
نام همیار بهداشت
رضا یوسف زاده
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
خواجه ربیع خ مهرمادر7
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209013041
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام حسن عسکری(ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : خواجه ربیع خ مهرمادر7
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:59
زمان پایان : 23:59