برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام جعفر صادق ع
نام مسئول
حسین رحیمی نژاد
نام مداح
شهریار فولادی
نام همیار بهداشت
سعید شیخ آبادی
استان
هرمزگان
شهرستان
ميناب
آدرس
پشت سپاه قدیم،محله محمدخانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7981-48060
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام جعفر صادق ع
استان : هرمزگان
شهرستان : ميناب
آدرس : پشت سپاه قدیم،محله محمدخانی
تاریخ شروع : شهریور ۲۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:0