برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امام جعفر صادق(ع)
نام مسئول
طاهر بوصید خلف پور
نام مداح
سید عارف هاشمی
نام همیار بهداشت
امین فرامرزی
استان
بوشهر
شهرستان
بوشهر
آدرس
تنگک دوم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 21-751-49632
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امام جعفر صادق(ع)
استان : بوشهر
شهرستان : بوشهر
آدرس : تنگک دوم
تاریخ شروع : مهر ۲۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:30
زمان پایان : 21:30