برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : امامزاده سید محمد
نام مسئول
احمد زارع رشکوئیه
نام مداح
علی مهدوی نسب
نام همیار بهداشت
علی مهدوی نسب
استان
یزد
شهرستان
تفت
آدرس
رشکوئیه - امامزاده سید محمد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-8991-32762
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : امامزاده سید محمد
استان : یزد
شهرستان : تفت
آدرس : رشکوئیه - امامزاده سید محمد
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 19:30