برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ال محمد
نام مسئول
سید کاظم منتظری
نام مداح
محمد جعفری
نام همیار بهداشت
سید محمد نبی منتظری
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
میدان بسیج خ معلم شرقی ک2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 226011597
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ال محمد
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : میدان بسیج خ معلم شرقی ک2
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:33
زمان پایان : 19:33