برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ال طاها
نام مسئول
سمیه احمدی
نام مداح
سهیلا کاوه
نام همیار بهداشت
مریم احمدی
استان
مازندران
شهرستان
بابلسر
آدرس
بابلسر بهنمیر گالشکلا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 110
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ال طاها
استان : مازندران
شهرستان : بابلسر
آدرس : بابلسر بهنمیر گالشکلا
تاریخ شروع : مرداد ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : آبان ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:30
زمان پایان : 18:30