برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : المهدی(عج)
نام مسئول
عباس جاودانه
نام مداح
اکبر صاحبقرانی
نام همیار بهداشت
امیر رسانه
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
رضاشهر بین رضوی 4 و 6 مسجدالمهدی(عج)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010291
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : المهدی(عج)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : رضاشهر بین رضوی 4 و 6 مسجدالمهدی(عج)
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:50
زمان پایان : 23:50