برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : الغدیر
نام مسئول
حجت اصغری
نام مداح
رمضان اصغری
نام همیار بهداشت
هادی اصغری
استان
سمنان
شهرستان
شاهرود
آدرس
انتهای شهرک بهشتی جنب آپاراتی اصغری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 9-361-49034
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : الغدیر
استان : سمنان
شهرستان : شاهرود
آدرس : انتهای شهرک بهشتی جنب آپاراتی اصغری
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:0
زمان پایان : 23:59