برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : الشهدا
نام مسئول
امین شعبانی
نام مداح
امین شعبانی
نام همیار بهداشت
حمید خیاط
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
مجیدیه بازار خودرو
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010532
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : الشهدا
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : مجیدیه بازار خودرو
تاریخ شروع : مهر 17 1399
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:43