برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : الزهرا
نام مسئول
عصمت قلی زاده
نام مداح
نجمه نظری رباطی
نام همیار بهداشت
نجمه نظری رباطی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
خ آیت اله غفاری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-48228
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : الزهرا
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : خ آیت اله غفاری
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:7
زمان پایان : 11:8