برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : اشبال الطف
نام مسئول
محمدباقر رضایی منفرد
نام مداح
عباس غلامی
نام همیار بهداشت
محمدباقر رضایی منفرد
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
عماریاسر ک2 انتهای ک فرعی 10 انتهای فرعی حسینیه ثقلین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48342
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : اشبال الطف
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : عماریاسر ک2 انتهای ک فرعی 10 انتهای فرعی حسینیه ثقلین
تاریخ شروع : شهریور ۲۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30