برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : اسوه حسنه
نام مسئول
فاطمه مهدی پور چاری
نام مداح
صغری رزاقی حسن کلاه
نام همیار بهداشت
سکینه هدایتی
استان
مازندران
شهرستان
بابل
آدرس
بابل سبزه میدان فرهنگ 5
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8721
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : اسوه حسنه
استان : مازندران
شهرستان : بابل
آدرس : بابل سبزه میدان فرهنگ 5
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:0
زمان پایان : 12:0