برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : اسرای شام
نام مسئول
مجید نجیبی
نام مداح
حمید خواجوئی
نام همیار بهداشت
حمید خواجوئی
استان
کرمان
شهرستان
سيرجان
آدرس
ابوریحان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-781-49487
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : اسرای شام
استان : کرمان
شهرستان : سيرجان
آدرس : ابوریحان
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:0
زمان پایان : 11:30