برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : استان امامزاده هفت تن
نام مسئول
سید هادی حبیبی
نام مداح
سید مجنتبی حبیبی
نام همیار بهداشت
نادره نادی بابایی
استان
مازندران
شهرستان
بابل
آدرس
بابل امامزاده هفت تن
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5950
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : استان امامزاده هفت تن
استان : مازندران
شهرستان : بابل
آدرس : بابل امامزاده هفت تن
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:50
زمان پایان : 8:50