برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : اربعین سیدالشهدا علیه السلام
نام مسئول
اکرم نیکوکار گلستانی
نام مداح
مرتضی قهاری
نام همیار بهداشت
فاطمه خانچوپانی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
گلبهار
آدرس
مجتمع مهر 1
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-93651-49150
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : اربعین سیدالشهدا علیه السلام
استان : خراسان رضوی
شهرستان : گلبهار
آدرس : مجتمع مهر 1
تاریخ شروع : مهر ۰۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 18:0