برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ارباب حسین
نام مسئول
رضا برهان
نام مداح
رضا برهان
نام همیار بهداشت
عبدالرحیم برهان
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
کوی شریعتی خ روشندل
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-15185
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ارباب حسین
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : کوی شریعتی خ روشندل
تاریخ شروع : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:30