برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : احلی من العسل
نام مسئول
علی مهدوی نیا
نام مداح
علی مهدوی نیا
نام همیار بهداشت
پیمان زرینی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
کرج میانجاده خ عدل مدرسه حضرا رقیه س
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-15089
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : احلی من العسل
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : کرج میانجاده خ عدل مدرسه حضرا رقیه س
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:30
زمان پایان : 19:30