برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابو الفضل العباس
نام مسئول
قاسم نوعی
نام مداح
قاسم نوعی
نام همیار بهداشت
قاسم صگوری
استان
خوزستان
شهرستان
سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس
مسیر الله اکبر روستای صگور فریح محمد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-6441-26171
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابو الفضل العباس
استان : خوزستان
شهرستان : سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس : مسیر الله اکبر روستای صگور فریح محمد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:32
زمان پایان : 20:20