برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل
نام مسئول
احمدرضا ایزدی
نام مداح
روح اله اسمعیلی
نام همیار بهداشت
علیرضا ایزدی
استان
فارس
شهرستان
خرامه
آدرس
شهرستان خرامه خیابان ابوالفضل کوچه رزمندگان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6040
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل
استان : فارس
شهرستان : خرامه
آدرس : شهرستان خرامه خیابان ابوالفضل کوچه رزمندگان
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 23:30