برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل
نام مسئول
مرتضی نوروزیان
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
وحید مقیمیان
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار17 شهریور جنب مجتمع اسماان2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010759
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار17 شهریور جنب مجتمع اسماان2
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:12
زمان پایان : 23:12