برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل
نام مسئول
حیدر حسن زاده
نام مداح
صابر حسن زاده دهستانی
نام همیار بهداشت
صابر حسن زاده دهستانی
استان
هرمزگان
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
حاجی آباد روستای دهستان پائین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223050015
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل
استان : هرمزگان
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : حاجی آباد روستای دهستان پائین
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:8
زمان پایان : 0:23