برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل (ع)
نام مسئول
جهانگیر رکن الدینی قلعه دژ
نام مداح
سیمحمد حسینی
نام همیار بهداشت
زینب احمدی عزیز آبادی
استان
هرمزگان
شهرستان
دهبارز ـ رودان
آدرس
بخش رودخانه روستای ده گین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7991-17894
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل (ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : دهبارز ـ رودان
آدرس : بخش رودخانه روستای ده گین
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 23:9
زمان پایان : 0:23