برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل (ع) فیروزه
نام مسئول
حسن خراسانی
نام مداح
علی علی بیگی
نام همیار بهداشت
حسین فیروزآبادی
استان
کرمان
شهرستان
سيرجان
آدرس
روستای فیروزه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-781-49621
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل (ع) فیروزه
استان : کرمان
شهرستان : سيرجان
آدرس : روستای فیروزه
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:15
زمان پایان : 14:15