برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل ع دولت آباد
نام مسئول
محمد قره پاپاق
نام مداح
محمود قره پاپاغ
نام همیار بهداشت
حسن مرادی
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
نقده
آدرس
محمدیار خ سادات
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 202120070
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل ع دولت آباد
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : نقده
آدرس : محمدیار خ سادات
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:30