برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل علیه السلام
نام مسئول
باقر کیهانی
نام مداح
علی محمدی
نام همیار بهداشت
باقر کیهانی
استان
همدان
شهرستان
همدان
آدرس
چشمه قصابان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17-651-14974
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل علیه السلام
استان : همدان
شهرستان : همدان
آدرس : چشمه قصابان
تاریخ شروع : 99/6/1
تاریخ پایان : 99/6/10
زمان شروع : 22:22:
زمان پایان : 23:30: