برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل العباس
نام مسئول
نیازعلی شفیع آبادی
نام مداح
داوود پایان
نام همیار بهداشت
یوسف حاجی آبادی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
شهداد تکاب شمالی روستای زیارتگاه خیابان امام حسین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-14960
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل العباس
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : شهداد تکاب شمالی روستای زیارتگاه خیابان امام حسین
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:14:
زمان پایان : 10:14: