برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل العباس ع
نام مسئول
ابوذر سپاسدار
نام مداح
ابوذر سپاسدار
نام همیار بهداشت
محسن داربام
استان
فارس
شهرستان
استهبان
آدرس
بخش اشکنان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 21418003
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل العباس ع
استان : فارس
شهرستان : استهبان
آدرس : بخش اشکنان
تاریخ شروع : مرداد ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : تیر ۰۸ ۱۴۰۰
زمان شروع : 0:49
زمان پایان : 0:49