برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل العباس علیه السلام
نام مسئول
سیف الله یاری
نام مداح
روح الدین نظری
نام همیار بهداشت
حجت یاری
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
بلوار آزادی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 20-6831-48229
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل العباس علیه السلام
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : بلوار آزادی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:12
زمان پایان : 23:12