برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضلی
نام مسئول
علی پایدار
نام مداح
حسن مبارز
نام همیار بهداشت
محمد مهماندار
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
شهرک شهیدرجایی،پورسینا۹ محروقی ۱۲
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010317
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضلی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : شهرک شهیدرجایی،پورسینا۹ محروقی ۱۲
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 6:7
زمان پایان : 8:44