برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضلی
نام مسئول
محمود حسینی بهلولی
نام مداح
محمود حسینی بهلولی
نام همیار بهداشت
محسن حسینی بهلولی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
خواف
آدرس
روستای چاه خشت
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-9561-33377
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضلی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : خواف
آدرس : روستای چاه خشت
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : :
زمان پایان : :