برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضلی
نام مسئول
عباس مصطفی نژاد
نام مداح
عباس مصطفی نژاد
نام همیار بهداشت
احمد مصطفی نژاد
استان
خراسان رضوی
شهرستان
رشتخوار
آدرس
شهرستان رشتخوار ، روستای عشرت آباد آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 98/80109
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضلی
استان : خراسان رضوی
شهرستان : رشتخوار
آدرس : شهرستان رشتخوار ، روستای عشرت آباد آباد
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:20
زمان پایان : 22:22