برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضلی علیه السلام
نام مسئول
قربانعلی پور یوسف
نام مداح
مرتضی کرامتی
نام همیار بهداشت
علی دهقان پور
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
خواجه ربیع روستای زیرکن
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209011547
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضلی علیه السلام
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : خواجه ربیع روستای زیرکن
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0