برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضلی سراب تکیه فتاح خان
نام مسئول
ابوالفضل رجائی قناد
نام مداح
ابوالفضل رجائی قناد
نام همیار بهداشت
مسعود مهربان
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
دیالمه2
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209012855
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضلی سراب تکیه فتاح خان
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : دیالمه2
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:41
زمان پایان : 23:41