برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضلی روستای پرو
نام مسئول
جواد حسین پور
نام مداح
نام همیار بهداشت
محسن حسین پور
استان
سمنان
شهرستان
شاهرود
آدرس
شاهرود روستای گلستان محله پرو
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 212030002
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضلی روستای پرو
استان : سمنان
شهرستان : شاهرود
آدرس : شاهرود روستای گلستان محله پرو
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : 12:26
زمان پایان : 12:26