برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل(ع)
نام مسئول
قاسم زمین بیما
نام مداح
محسن منکر زاده
نام همیار بهداشت
محمد زمین بیما
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
روستای دهنو
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-44887
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل(ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : روستای دهنو
تاریخ شروع : شهریور ۰۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:3