برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابوالفضل(ع)گت زمین خلیل شهر
نام مسئول
محمدرضا باقری
نام مداح
سید علی اکبر سعدپور
نام همیار بهداشت
محمدرضا باقری
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر خلیل شهر گت زمین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47863
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابوالفضل(ع)گت زمین خلیل شهر
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر خلیل شهر گت زمین
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0