برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابن الرضا
نام مسئول
غلامعلی فقیه
نام مداح
غلامعلی فقیه
نام همیار بهداشت
علی فقیه
استان
بوشهر
شهرستان
خورموج ـ دشتي
آدرس
خیابان امام رضا.مسجد امام رضا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 21-7541-15741
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابن الرضا
استان : بوشهر
شهرستان : خورموج ـ دشتي
آدرس : خیابان امام رضا.مسجد امام رضا
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : 22:15
زمان پایان : 23:15