برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابا عبداله الحسین برفه-216090032
نام مسئول
حاج حسین برفهء
نام مداح
محمد برفه ای
نام همیار بهداشت
مصطفی برفهء
استان
کرمان
شهرستان
شهربابك
آدرس
روستای برفه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-7751-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابا عبداله الحسین برفه-216090032
استان : کرمان
شهرستان : شهربابك
آدرس : روستای برفه
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : 12شهریور1399
زمان شروع : 19:44
زمان پایان : 23:44