برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابا عبدالله الحسین (ع)
نام مسئول
اسماعیل رحیمی
نام مداح
محمد مهدی رحیمی
نام همیار بهداشت
محمد حسین رحیمی
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
بلوار بسیج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7025
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابا عبدالله الحسین (ع)
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : بلوار بسیج
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0