برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابا عبدالله الحسین (ع)
نام مسئول
مجتبی مهرابی
نام مداح
مجتبی مهرابی
نام همیار بهداشت
نوروزعلی ططری
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
روستای نصرت آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 2875
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابا عبدالله الحسین (ع)
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : روستای نصرت آباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0