برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : ابا عبدالله الحسین علیه
نام مسئول
مهدی جهانتیغ
نام مداح
بهزاد مهرابی
نام همیار بهداشت
داوود جهانتیغ
استان
گلستان
شهرستان
علي آباد
آدرس
شهرک فرهنگیان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 14-49431-33586
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : ابا عبدالله الحسین علیه
استان : گلستان
شهرستان : علي آباد
آدرس : شهرک فرهنگیان
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0